نتایج قرعه کشی اسفند ماه 93

نتایج قرعه کشی اسفند ماه 93 آریÙ†

نتایج قرعه کشی اسفند ماه 93 آریÙ†

نتایج قرعه Ú©Ø´ی اسفند ماه محصولات لبنی آریÙ†
ضمن تبریÚ© Ùˆ آرزوی بهتریÙ† ها برای شما برنده عزیز
جهت دریافت جایزه با به همراه داشتن ظرف محصول با شماره کد سریال Ùˆ مدارک شناسایی 
به آدرس:ساوه-انتهای Ø®یابان طالقانی شرکت صنایع لبنی ساوه(آریÙ†) مراجعه نمایید.  
ردیف نام Ùˆ نام خانوادگی کد سریال شماره تلفن
1 مسلم اهلی 888983 912…1024
2 Ú©یوان نعمتی 651167 919…0032
3 مریÙ… طاهر 640612 912…5061
4 مهدیÙ‡ ذوقی 644493 919…0070
5 زهرا نظیف 654701 910…6073
6 داوود راهدار 654531 912…0079
7 مسلم قسمتی 888980 912…0089
8 ماهتیسا Ù…یرویسی 646329 937…6092
9 گلاله کاشفی 641791 910…1106
10 محمد بختیاری 653478 938…3112
11 کبری زرچیÙ†ی 639422 919…0128
12 یلدا حقانی 657293 912…6129
13 زلیخا خدادادی 655125 919…4136
14 داود اوتادی 638670 938…3138
15 فتانه مرادمند 649347 901…2144
16 علی مسیبی 644964 901…1156
17 معصومه غلامی پور 640232 919…2157
18 نگار ریاض الحسیÙ†ی 638927 912…6157
19 مسیØ­ الله کرمی راد 212884 919…8177
20 روح الله باعث 888960 912…2178
21 اسماعیÙ„ پور علیخانی 888961 912…0189
22 حسیÙ† کاظمی 644527 912…7204
23 زهرا ممنون 637982 919…2217
24 علیرضا نرگسی 888987 912…0223
25 سهیلا دلیریان 639351 912…1227
26 سمیÙ‡ غلامی 647685 912…3240
27 صغری نجفی 634105 910…8244
28 مریÙ… شادروان 649416 912…3244
29 پرویÙ† Ù¾یراسته 646723 912…6260
30 سید مرتضی Ù…یر احمدی 645257 910…0282
31 اصغر کربلایی 639489 918…6285
32 عیسی کریÙ…ی 889017 938…4300
33 کریÙ… کرمی 631362 912…7305
34 Ù†یلوفر عطایی 633007 912…5313
35 Ù…یثم نوروزی 649487 939…4315
36 فرهاد درمانلو 889012 919…8321
37 عقیÙ„ اعرابی 224073 936…4322
38 مرضیÙ‡ دارابی 640284 918…9364
39 امید رضا مسعودی 646460 919…9372
40 مرتضی Ù†یÚ© بخش 648588 919…6387
41 محمد مسعودی 888984 912…0392
42 سید رسول کمالی 638004 912…7413
43 محمد رضا عشرتی 629921 912…0455
44 سعید دشتی 888999 937…1458
45 جواد رحمانی 642200 912…5463
46 فاطمه روان بخش 640361 910…1469
47 علی رستمی 633574 938…3473
48 علی رضا قسمتی 888973 912…4487
49 جعفر آزادی 650384 918…6502
50 سپیده خواستگاری 644606 919…5510
51 فخر السادات پرپوچی 649557 912…2514
52 فرامرز سنبل Ù†یا 644830 910…8515
53 زهرا مظاهری 652835 933…6520
54 مرتضی منصوری 645364 912…1526
55 سید رحیÙ… هاشمی 643337 912…5529
56 محمد سعید عظیÙ…ی 888996 912…4531
57 مهری شفیعیان 645886 919…0531
58 سعید سهرابی 889018 912…4539
59 هاشم غازم آبادی 639346 936…6554
60 مراد رضایی 642192 912…1558
61 آذر مرادی 639820 912…1560
62 عطیÙ‡ رضامندی 191670 912…0565
63 مهدی اکرمی 888968 935…6575
64 آناهیتا کاروانی 649623 912…4597
65 فاطمه وحیدی 648027 910…7601
66 معصومه دلیریان 889010 912…3603
67 سید مجتبی حسیÙ†ی 888972 937…5631
68 سکینه غریب 634827 910…1644
69 نرگس طهماسبی 641963 912…7649
70 مسعود Ù…یرزایی 650373 911…1652
71 بهروز بدرخانی 889001 912…0665
72 مهناز رنجبر 640627 912…5687
73 اسماعیÙ„ هاشمی 634146 912…1701
74 روستایی 888991 919…1707
75 قربان شفیعی 889019 912…2738
76 حسیÙ† خوش Ø·ینت 646944 912…7742
77 کبری رضایی 644865 912…2743
78 مجید قانع 646707 912…6744
79 Ù„یلا ورمزیار 642869 919…1750
80 محمود قربانی 650550 912…1770
81 محمد شارق 641964 918…6774
82 زهرا سادات طالبی 655004 939…4801
83 الیکا موصولو 635868 912…2808
84 مریÙ… آشکار 650883 919…3825
85 سمیÙ‡ بدیع 639834 910…2831
86 محدثه تارخی 640355 912…9870
87 محرمعلی نظیفی 888953 912…2870
88 زهرا صدری 652783 901…0872
89 Ù…یلاد خالقی 651042 936…9872
90 حسیÙ† Ù†یکرو 651136 919…3915
91 علی اکبر فعله گری 948816 918…3920
92 رسول قربانحسیÙ†ی 638751 912…6926
93 ماشا الله فرشاد 889003 912…5934
94 ماهان محمد زاده 654309 919…2944
95 عارفه کوکبی 653068 918…4957
96 قربانعلی قدیÙ… ملالو 644507 919…6972
97 محمد سیار بیات 888948 912…0972
98 اکرم السادات سعیدی 643403 912…2979
99 علی رحیÙ…ی 888947 912…3982
100 ابوذر زارعی 888923 936…6991
****آریÙ† رمز سلامت****
نشانی: ساوه-انتهای بلوار طلقانی 08642412252 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید